Rut­te wil geen mi­li­tai­re sa­men­wer­king met Oe­kra­ï­ne

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Mark Rut­te wil geen mi­li­tai­re sa­men­wer­king met Oe­kra­ï­ne, schrijft het Fi­nan­ci­ë­le Dag­blad. Vol­gens EU­di­plo­ma­ten gaat de pre­mier de­ze week in Brus­sel hier­voor plei­ten.

Vol­gens de krant hoopt Rut­te hier­mee recht te doen aan de uit­slag van het Oe­kra­ï­ne­re­fe­ren­dum en toch het as­so­ci­a­tie­ver­drag met Oe­kra­ï­ne te red­den. Op 6 april werd het as­so­ci­a­tie­ver­drag met Oe­kra­ï­ne door een meer­der­heid van de Ne­der­land­se kie­zers in een re­fe­ren­dum ver­wor­pen. Hie­rin is over­leg over mi­li­tai­re kwes­ties op­ge­no­men in een hoofd­stuk over de ge­za­men­lij­ke vei­lig­heid. Vol­gens de di­plo­ma­ten is de keu­ze van Ne­der­land om aan een deel van het ver­drag niet mee te doen een van de op­ties van Rut­te om zijn hand­te­ke­ning als­nog on­der het ver­drag te krij­gen.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.