Gu­ar­di­o­la keert niet meer te­rug bij Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Va­lentí Gu­ar­di­o­la ziet zijn zoon Jo­sep nooit meer op de bank van Bar­cel­o­na zit­ten. De te­gen­woor­dig ma­na­ger van Man­ches­ter Ci­ty keert woens­dag te­rug naar het Camp Nou, in het ka­der van de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Gu­ar­di­o­la heeft een rijk ver­le­den als spe­ler en trai­ner van de Spaan­se groot­macht. “Te­rug­ke­ren naar Bar­cel­o­na? Als wat? Als bal­len­jon­gen bij­voor­beeld?”, vroeg Gu­ar­di­o­la se­ni­or zich maan­dag­avond open­lijk af, in ge­sprek met Ca­de­na SER. “Ik zie hem niet als voor­zit­ter noch als trai­ner van Bar­cel­o­na. Zijn tijd bij Bar­cel­o­na is voor­bij. Ik denk niet dat dat goed zou uit­pak­ken. Een ren­tree als trai­ner is so­wie­so iets wat je kunt uit­slui­ten.” Gu­ar­di­o­la se­ni­or is wel­is­waar al de­cen­nia een Bar­cel­o­na-fan, maar woens­dag steunt hij het team van zijn be­faam­de zoon. “Mijn zoon voelt zich over­al goed. Dat was ook in Duits­land het ge­val. Daar hiel­den ze van hem. En in En­ge­land is hij door de voor­deur naar bin­nen ge­stapt.” Va­lentí Gu­ar­di­o­la denkt niet dat zijn zoon ooit bonds­coach van Span­je zal wor­den. “Hoog­uit van de Ca­ta­laan­se se­lec­tie, ik zie hem niet voor de se­lec­tie van Span­je staan. Dat is mij ver­der om het even, ie­der­een mag zeg­gen en den­ken wat hij wil. En ik weet ook niet wat hij gaat doen. Wie ben ik om te be­pa­len wat ie­mand moet doen.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.