Wen­ger ves­tigt hoop op Wal­cott

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ar­sen­al kan van­avond een gro­te stap zet­ten in de rich­ting van de vol­gen­de ron­de van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Na een 1-1 ge­lijk­spel op be­zoek bij Pa­ris SaintGer­main en een 2-0 over­win­ning op FC Ba­sel, ne­men the Gun­ners het van­daag op ei­gen veld op te­gen het Bul­gaar­se Lu­dogorets. Ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger eist drie pun­ten van zijn ploeg. “Het is een gro­te wed­strijd mor­gen, ze­ker ook om­dat we thuis spe­len”, zei Wen­ger gis­te­ren op een pers­con­fe­ren­tie. “Hier­na krij­gen we twee uit­wed­strij­den. Daar­om is het be­lang­rijk om mor­gen de pun­ten in ei­gen huis te hou­den.”

Wen­ger hoopt op be­vlie­gin­gen van Theo Wal­cott. De En­gel­se aan­val­ler was in de Pre­mier Le­au­ge al goed voor vijf doel­pun­ten dit sei­zoen, ter­wijl hij er in de Cham­pi­ons Le­a­gue ook al twee maak­te. “Hij laat de pas­sie uit zijn li­chaam ko­men”, al­dus Wen­ger. “Hij speelt met meer vrij­heid, hij laat zijn ge­voe­lens de vrije loop. Hij speelt min­der ge­cal­cu­leerd. Hij speelt met meer ver­lan­gen en is min­der ge­bon­den.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.