Cil­les­sen ver­ge­lijkt Bar­cel­o­na met Ajax

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Jasper Cil­les­sen maak­te af­ge­lo­pen zo­mer zijn droom­trans­fer van Ajax naar Bar­cel­o­na. De Ne­der­land­se in­ter­na­ti­o­nal merkt bij zijn nieu­we club op de trai­nin­gen gro­te ver­schil­len met zijn ou­de werk­ge­ver. Niet al­leen is het ni­veau een stuk ho­ger, bij de Ca­ta­la­nen wordt meer ple­zier ge­maakt.

“Voetbal blijft voetbal. Als we met de kee­pers trai­nen, is er geen groot ver­schil met de trai­nin­gen bij Ajax”, zegt Cil­les­sen te­gen­over Hel­den. “Maar als we met de groep trai­nen en een ron­do doen, zie ik dui­de­lijk dat het ni­veau ho­ger is. Het gaat snel­ler. Maar be­lang­rij­ker, er wordt hier veel meer ple­zier ge­maakt dan bij Ajax. Ik zie de spe­lers la­chen en dol­len met el­kaar.” De 27-ja­ri­ge Cil­les­sen ver­de­dig­de vijf jaar lang het doel van Ajax. Aan zijn laat­ste wed­strijd voor de Am­ster­dam­mers heeft de sluit­post een ver­ve­lend ge­voel over­ge­hou­den. “Het af­scheid was ver­ve­lend om­dat ik op een slech­te ma­nier weg­ging na die laat­ste wed­strijd waar­in we ont­zet­tend te kijk zijn ge­zet door Rost­ov in de voor­ron­de van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Ik hoop dat ik nog op een mooie ma­nier af­scheid kan ne­men van het pu­bliek en dat de pe­ri­o­de po­si­tief wordt af­ge­slo­ten.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.