Ju­ven­tus wil Wit­sel eer­der

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Axel Wit­sel maakt mo­ge­lijk in ja­nu­a­ri al de over­stap naar Ju­ven­tus. De Bel­gi­sche mid­den­vel­der was af­ge­lo­pen zo­mer heel dicht bij een trans­fer naar Tu­rijn, maar te elf­der ure trok zijn club Ze­nit SintPe­ters­burg de stek­ker nog uit de deal. Vol­gend jaar zo­mer is Wit­sel trans­fer­vrij en kan hij als­nog naar Ju­ven­tus gaan, maar de Ita­li­a­nen wil­len de deal lie­ver iets eer­der be­klin­ken. Me­dia­set weet dat Ju­ven­tus in aan­loop naar de win­ter­se trans­fer­pe­ri­o­de een bod van vijf mil­joen eu­ro zal neer­leg­gen in Rus­land. De kam­pi­oen hoopt dat Ze­nit daar ‘ja’ te­gen zegt en ei­e­ren voor zijn geld kiest. Op die ma­nier weet Ze­nit na­me­lijk ze­ker dat het nog wat ver­dient aan Wit­sel en hoeft Ju­ven­tus niet bang te zijn dat er een paar maan­den la­ter in­eens al­ler­lei con­cur­ren­ten gaan mee­strij­den om de mid­den­vel­der. Hoe Wit­sel er zelf in staat is nog niet dui­de­lijk. De Bel­gisch in­ter­na­ti­o­nal zou niet in de Cham­pi­ons Le­a­gue mo­gen spe­len voor Ju­ven­tus, maar wel een droom­trans­fer ma­ken. In de zo­mer wacht­te hij der­tien uur lang in het hoofd­kwar­tier van la Vec­chia Sig­no­ra tot de deal echt rond kwam, maar de clubs kwa­men er niet uit. Ze­nit had toen cir­ca 25 mil­joen eu­ro kun­nen ver­die­nen aan de mid­den­vel­der. (VZ)

Axel Wit­sel maakt mo­ge­lijk in ja­nu­a­ri al de over­stap van Ze­nit Sint-Pe­ters­burg naar Ju­ven­tus. De Bel­gi­sche mid­den­vel­der was af­ge­lo­pen zo­mer heel dicht bij een trans­fer naar Tu­rijn, maar de deal ging niet door. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.