Nas­ri blij bij Se­vil­la

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Sa­mir Nas­ri kreeg af­ge­lo­pen zo­mer van Jo­sep Gu­ar­di­o­la te ho­ren dat er voor hem wei­nig speel­tijd weg­ge­legd zou zijn bij Man­ches­ter Ci­ty. De Fran­se mid­den­vel­der be­sloot zich daar­na be­schik­baar te stel­len voor ver­huur en kwam te­recht bij Se­vil­la. In zes wed­strij­den scoor­de Nas­ri al twee keer voor los Ro­ji­blan­cos en hij is nog ie­de­re dag blij dat hij be­sloot naar Span­je te gaan. De ma­nier waar­op trai­ner Jor­ge Sam­pa­oli met hem om­gaat doet Nas­ri goed, zegt hij. “We heb­ben een re­la­tie die ge­ba­seerd is op ver­trou­wen en dat is van on­schat­ba­re waar­de. Het is aan hem en zijn as­sis­tent te dan­ken dat ik hier nu ben”, geeft de mid­den­vel­der aan in ge­sprek met RMC. Hij zegt ook dat hij goed wist waar hij aan be­gon, toen hij van Man­ches­ter naar Se­vil­la ging. “Ik koos voor de­ze club om­dat ik weet dat ze hier heel goed zijn ge­weest voor veel spe­lers. De­ze club heeft veel loop­ba­nen nieuw le­ven in­ge­bla­zen en weer op gang ge­kre­gen. Ik voel dat mij nu het­zelf­de over­komt”, al­dus Nas­ri. Hij staat voor­als­nog der­de met zijn club, op slechts één punt van zo­wel At­lé­ti­co Ma­drid als Re­al Ma­drid. (VZ)

Sa­mir Nas­ri (l) heeft het naar zijn zin bij Se­vil­la. Hij scoor­de al twee keer in zes wed­strij­den en zijn team staat keu­rig op de der­de plaats in de Spaan­se com­pe­ti­tie. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.