Ka­bel Boyz 2 gaat voor zes­de ze­ge op rij

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Ka­bel Boyz 2, kop­lo­per van de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond, gaat mor­gen voor zijn zes­de ze­ge op rij. De kop­lo­per is al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de, maar wil de laat­ste twee wed­strij­den win­nen en in­druk ma­ken op de con­cur­ren­ten. Het komt uit te­gen Gi­ants, dat op de voor­laat­ste plaats staat met maar tien pun­ten en niets meer te ver­lie­zen heeft. De kop­lo­per heeft 33 pun­ten uit veer­tien du­els.

Ka­bel Boyz 2 is de laat­ste we­ken niet te stop­pen. Het won de voor­gaan­de vijf du­els. Or­kaan werd met 2-1 ver­sla­gen en Pa­lo ging met 5-2 ten on­der. Van De Vuist won ka­bel Boyz met 5-3, van In­ter Ja­kin met 5-1 en Pro ver­loor met 6-2. De laat­ste ver­lies­par­tij was die te­gen Si­lent met 5-3. Ka­bel Boyz 2 wil zijn laat­ste twee wed­strij­den win­nen en de al­ge­me­ne ron­de win­nend af­slui­ten, zo­dat het team ge­mo­ti­veerd blijft voor de fi­na­le­ron­de.

Gi­ants maakt een slecht sei­zoen door. Het heeft al tien ne­der­la­gen ge­le­den, een keer ge­lijk­ge­speeld en slechts drie keer ge­won­nen. Zijn laat­ste twee wed­strij­den wist het wel te win­nen. Gi­ants won van In­ter Ja­kin met 8-5 en van Pa­lo met 5-3. Het team hoopt op een goe­de beurt te­gen de kop­lo­per.

In de eer­ste ron­de won Ka­bel Boyz 2 met 8-1 van Gi­ants dat er­voor moet wa­ken we­der­om af­ge­slacht te wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.