Ty­ra Banks was bang voor Nao­mi Camp­bell

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mo­del Ty­ra Banks was erg be­vreesd voor col­le­ga Nao­mi Camp­bell, weet Pe­o­p­le. De twee su­per­mo­del­len la­gen lang met el­kaar in de clinch maar leg­den in 2005 tij­dens de tv-show van Banks de on­e­nig­heid bij. “Ik huil­de als een ba­by”, ver­telt Banks tij­dens een praat­pro­gram­ma op de Zweed­se te­le­vi­sie. Ze was daar te gast sa­men met haar Noor­se vriend Erik Asla. Camp­bell had moei­te met de groei­en­de faam van Banks. “In Pa­rijs zei­den men­sen: Pas op Nao­mi Camp­bell want hier komt Ty­ra Banks”, al­dus de pre­sen­ta­tri­ce van De span­ning tus­sen Banks en Camp­bell ver­dween de­fi­ni­tief in 2013 tij­dens het pro­gram­ma Tij­dens het tv-pro­gram­ma spreekt Camp­bell met be­won­de­ring en res­pect over Banks en hun goe­de vriend­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.