To­ni Brax­ton te­rug op het po­di­um

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

To­ni Brax­ton heeft haar ren­tree op het po­di­um ge­maakt. De zan­ge­res trad zon­dag­avond op in Chi­ca­go, een dag na­dat ze voor de twee­de keer de­ze maand in het zie­ken­huis was be­land. Op In­st­agram post­te ze maan­dag­avond een film­pje waar­in te zien is dat ze en­thou­si­ast werd ont­van­gen door de be­zoe­kers. De 49-ja­ri­ge To­ni heeft last van com­pli­ca­ties van de

au­to-im­muun­ziek­te lu­pus. Ze kon daar­door za­ter­dag niet op­tre­den in Cle­ve­land. “Be­dankt voor al­le be­ter­schaps­wen­sen en jul­lie be­grip”, zei To­ni in een eer­der be­richt. Be­gin de­ze maand lag To­ni vier da­gen in het

zie­ken­huis. De die mo­men­teel rond­trekt met haar ont­hul­de in 2010 dat ze aan de au­to-im­muun­ziek­te lijdt.(DE

Un-break my He­art-zan­ge­res,

The Hits-toer,

TE­LE­GRAAF/Fo­to: Li­fe & Sty­le)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.