Le­slie Odom jr. wordt va­der

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Le­slie Odom jr. en zijn vrouw Ni­co­let­te Ro­bin­son ver­wach­ten hun eer­ste kind. Op In­st­agram maak­ten bei­de Ame­ri­kaan­se ac­teurs de zwan­ger­schap van Ni­co­let­te be­kend. “We krij­gen het mooi­ste ca­deau dat we kon­den wen­sen. Le­slie en ik zijn ver­heugd het nieuws te mo­gen bren­gen dat er een ba­by op komst is’’, schrijft Ni­co­let­te. Daar­bij schrij­ven ze: “Je bent on­der­weg, niets kan ons ge­luk­ki­ger ma­ken. Liefs, je pa­pa en ma­ma.” Le­slie voegt daar­aan toe: “Je bent al­door in on­ze ge­dach­ten. Blijf eten en groei­en. We hou­den van je en zijn nu al trots op je.” Ni­co­let­te is mo­men­teel te zien in de tv-se­rie The Af­fair. Le­slie en Ni­co­let­te zijn sinds 2012 ge­trouwd. Naast zijn te­le­vi­sie­rol­len staat Odom in het the­a­ter op Broad­way in New York.

(DE TE­LE­GRAAF/ Nathan Jo­hn­son)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.