An­ge­li­na Jo­lie laat zich ein­de­lijk zien

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

An­ge­li­na Jo­lie is zon­dag voor het eerst in het open­baar ge­spot sinds de schei­dings­aan­vraag van Brad Pitt. De ac­tri­ce werd ge­zien met haar broer Ja­mes Ha­ven en vijf van haar kin­de­ren. Al­leen Mad­dox was er niet bij. Ze wa­ren met z’n al­len op zoek naar een nieuw on­der­ko­men. Vol­gens ET On­li­ne wa­ren ze al­le­maal eerst naar het strand ge­gaan, voor­dat ze een uur lang de wo­ning be­zoch­ten. De fa­mi­lie werd ver­ge­zeld door be­vei­li­gers en de op­pas­sen. An­ge­li­na zag er vol­gens de en­ter­tain­ment­si­te ‘heel ge­luk­kig en re­laxed’ uit. Een in­si­der weet te ver­tel­len dat ook de kin­de­ren er on­danks de schei­ding ge­luk­kig uit­za­gen, ter­wijl ze aan het spe­len wa­ren in het wa­ter. “De kin­de­ren wa­ren aan het ren­nen en le­ken het naar hun zin te heb­ben”, al­dus de bron. Brad heeft zich nog steeds niet la­ten zien sinds de schei­dings­aan­vraag. Vo­ri­ge week heeft hij wel weer voor het eerst zijn kin­de­ren ge­zien. An­ge­li­na en Brad kwa­men tot een tij­de­lij­ke over­een­komst be­tref­fen­de de voog­dij van de kin­de­ren. De FBI on­der­zoekt nog steeds of de ac­teur Mad­dox fy­siek en men­taal heeft mis­han­deld. Of hij wordt ver­volgd hangt van het on­der­zoek af. Waar zijn 15-ja­ri­ge zoon Mad­dox uit­hangt, is niet be­kend. Ook hij is nog niet ge­zien sinds het voor­val. (DE TE­LE­GRAAF/ El­le)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.