Jo­hn­son & Jo­hn­son ziet om­zet ver­der op­lo­pen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW JERSEY - Jo­hn­son & Jo­hn­son heeft in het der­de kwar­taal van 2016 een ho­ge­re om­zet ge­boekt en liet zich po­si­tie­ver uit over de ver­wach­tin­gen voor het vol­le­di­ge boek­jaar. Dit maak­te de Ame­ri­kaan­se far­ma­ceut gis­te­ren voor­beurs be­kend. De om­zet steeg met 4,2 pro­cent op jaar­ba­sis tot 17,8 mil­jard dol­lar. Wis­sel­koer­s­ef­fec­ten druk­ten met slechts 0,1 pro­cent op de ver­ko­pen. Ex­clu­sief de im­pact van over­na­mes, des­in­ves­te­rin­gen en de ver­koop van me­di­cij­nen voor he­pa­ti­tis C, steeg de ope­ra­ti­o­ne­le om­zet met 7,3 pro­cent. De net­to­winst van de far­ma­ceut steeg van cir­ca 3,4 mil­jard naar 4,3 mil­jard dol­lar. Aan­ge­past voor bij­zon­de­re pos­ten be­droeg de net­to­winst 4,7 mil­jard dol­lar, een stij­ging met 12,2 pro­cent op jaar­ba­sis. Out­look licht om­hoog Jo­hn­son & Jo­hn­son her­haal­de de om­zet­ver­wach­ting voor 2016 van 71,5 mil­jard tot 72,2 mil­jard dol­lar. Het con­cern ver­hoog­de de out­look voor de winst. Die werd aan de on­der­kant van de eer­der af­ge­ge­ven band­breed­te aan­ge­past van 6,63 tot 6,73 naar 6,68 tot 6,73 dol­lar per aan­deel.

Voor ope­ning van de han­del in New York no­teer­de het aan­deel Jo­hn­son & Jo­hn­son 0,8 pro­cent ho­ger op 119,45 dol­lar.

(Beurs­dui­vel/ fo­to: blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.