Mexi­caan­se rech­ter be­trok­ken bij be­lang­rij­ke drugs­za­ken ver­moord

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MEXICO - Een Mexi­caan­se rech­ter die de af­ge­lo­pen ja­ren veel be­roeps­za­ken van be­lang­rij­ke drugs­ba­zen heeft voor­ge­ze­ten, is maan­dag door on­be­ken­den in zijn woon­plaats Me­te­pec ver­moord. Rech­ter Vi­cen­te Ber­mudez was on­der meer be­trok­ken bij de be­roeps­za­ken van Joaquin ‘El Cha­po’ Guz­man, de ge­van­gen­ge­no­men baas van het Si­na­lo-drugs­kar­tel en die van Mi­gu­el Tre­vi­no, de voor­ma­lig-lei­der van het Los Ze­tas-ar­tel. Sinds maart had Ber­mudez de taak om de be­roeps­za­ken en fe­de­ra­le rechts­za­ken in Mexico te over­zien in de deel­staat waar­in de zwaar­be­waak­te ge­van­ge­nis Al­ti­pla­no ge­ves­tigd is. “We heb­ben een vi­deo van de be­treu­rens­waar­di­ge aan­slag”, maak­te de gou­ver­neur van de deel­staat maan­dag­avond be­kend. “Dat zal ons ze­ker hel­pen om de da­ders snel te pak­ken te krij­gen.”

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.