Ver­hui­zing Rus­si­sche ra­ket­ten is agres­sie

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FINLAND - De ver­hui­zing van Rus­si­sche Is­kan­der-ra­ket­ten, die een nu­cle­ai­re la­ding kun­nen dra­gen, naar Ka­li­ning­rad is agres­sief machts­ver­toon te­gen Eu­ro­pa. Dat heeft de Li­touw­se pre­si­dent Da­lia Gry­baus­kai­te dins­dag ge­zegd. Ka­li­ning­rad is een Rus­si­sche en­cla­ve die tus­sen Li­tou­wen en Po­len ligt. “We­tend dat de Is­kan­ders niet een ver­de­di­gings-, maar een aan­vals­wa­pen zijn, be­te­kent dit een agres­sief en open­lijk machts­ver­toon te­gen niet al­leen de Bal­ti­sche sta­ten maar te­gen de Eu­ro­pe­se hoofd­ste­den”, zei Gry­baus­kai­te tij­dens een be­zoek aan Finland. On­der meer Ber­lijn ligt bin­nen be­reik van de ra­ket­ten. Vol­gens Mos­kou is de ver­hui­zing van de Is­kan­der­ra­ket­ten on­der­deel van rou­ti­ne­oe­fe­nin­gen. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.