Oven­scho­tel met ro­de kool en ge­kruid ge­hakt

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

In­gre­di­ën­ten

450 gram ro­de kool met ap­pel (diep­vries) 250 gram run­der­ge­hakt aard­ap­pe­len pa­neer­meel ker­rie pa­pri­ka­poe­der zout, pe­per en knof­look­poe­der

Schil de aard­ap­pe­len en kook ze (met zout). Ont­dooi on­der­tus­sen de ro­de kool met ap­pel­tjes(op een zacht vuur­tje). Bak het run­der­ge­hakt rul en kruid het met veel ker­rie, wat zout en een beet­je pe­per en knof­look­poe­der. Als het ge­hakt klaar is, zet je het vuur uit. Vet een oven­schaal in met een beet­je mar­ga­ri­ne en ver­warm de oven voor op on­ge­veer 1750C. Als de aard­ap­pe­len gaar zijn, maak je er met een beet­je melk en een klont­je mar­ga­ri­ne (of bo­ter) pu­ree van. Kruid de­ze pu­ree met een beet­je pa­pri­ka­poe­der. Als de ro­de kool warm is, giet je hem heel goed af. Ver­vol­gens doe je een laag­je (iets min­der dan de helft) aard­ap­pel­pu­ree in de oven­schaal. Hier bo­ven­op doe je een dun laag­je pa­neer­meel om het vocht van de ro­de kool te kun­nen ‘van­gen’. Hier­op komt de ro­de kool en daar bo­ven­op het ge­hakt. Bo­ven­op komt de rest van de aard­ap­pel­pu­ree. Zet de oven­schaal iets on­der het mid­den in de oven en laat hem daar on­ge­veer een half uur staan. On­danks dat de in­gre­di­ën­ten in prin­ci­pe al gaar zijn, is dit heel be­lang­rijk, om­dat zo de sma­ken goed kun­nen ‘men­gen’. (Bron:SMULWEB.NL/Fo­to: Pie­ta’s hap­jes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.