Mer­ce­des-Benz E-klas­se Cou­pé

Times of Suriname - - AUTO -

Mer­ce­des-Benz geeft de E-klas­se zo­wel een ca­brio- als een cou­pé­ver­sie. On­langs maak­ten we ken­nis met de All-Ter­rain, een soort Cross Coun­try-va­ri­ant van de E-klas­se Es­ta­te. De E-klas­se-fa­mi­lie wordt ver­der uit­ge­breid met zo­wel een cou­pé als een ca­bri­o­let.

Goed, het ui­ter­lijk van de E-klas­se Cou­pé mag geen ver­ras­sing meer he­ten. Met het ont­werp van de E-klas­se volgt Mer­ce­des de de­sign­taal van zo­wel de C- als S-klas­se en de­ze E-klas­se Cou­pé is zwart-wit ge­zegd niets meer dan een ge­strek­te­re ver­sie van de C-klas­se Cou­pé. In te­gen­stel­ling tot wat bij de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie het ge­val was, zal de E-klas­se Cou­pé nu wél op E-klas­se-ba­sis ko­men te staan. De Cou­pé en Ca­bri­o­let van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie E-klas­se wa­ren in he­vi­ge ma­te ge­re­la­teerd aan de C-klas­se. Even­eens is het goed denk­baar dat bei­de nieu­we E-klas­ses op ter­mijn van AMG-spie­ren wor­den voor­zien. Ook dat was bij de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie an­ders. (NU.nl/fo­to: hd­car­wall­pa­pers.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.