Vis­ser ge­bruikt be­zem om haai te ver­ja­gen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Op­nieuw heeft een enor­me haai voor on­rust ge­zorgd, dit keer in Port Fairy, Au­stra­lië. In een vi­deo die werd ge­maakt op de be­tref­fen­de boot is te zien hoe de vis­ser het dier pro­beert weg te ja­gen met een hou­ten be­zem. Als de bij­na 5,5 me­ter lan­ge haai om zijn boot cir­kelt, twij­felt Dan geen mo­ment en pro­beert het beest te ver­ja­gen met een tuin­be­zem. “Het enor­me beest kwam te­voor­schijn en liet ons niet meer met rust”, schrijft hij. De vis­ser noemt de haai ‘door­ge­draaid’ en denkt dat ze hoog­zwan­ger was. Na 20 mi­nu­ten wor­ste­len ver­trekt Hoey naar rus­ti­ger vis­wa­ter. Eer­der de­ze week dook er een vi­deo op van een haai die dwars door een kooi brak na­bij het Mexi­caan­se ei­land Isla Gu­a­dalu­pe. De dui­ker die op dat mo­ment in de kooi zat, kwam er ge­schrok­ken maar zon­der kleer­scheu­ren van­af.

(GELDERLANDER/ Fo­to:Gelderlander.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.