Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

2005 - Sad­dam Hoes­sein staat te­recht in Bag­dad voor mis­da­den te­gen de men­se­lijk­heid. 2013 - Vijf win­kels en elf wo­nin­gen in het cen­trum van Leeu­war­den, waar­on­der het ge­boor­te­huis van Ma­ta Ha­ri, wor­den door brand ge­trof­fen. Bij de brand valt een do­de.

1988 - Het Ne­der­lands voet­bal­elf­tal speelt in de kwa­li­fi­ca­tie­reeks voor het We­reld­kam­pi­oen­schap voetbal 1990 in Ita­lië met 0-0 ge­lijk te­gen aarts­ri­vaal WestDuits­land.

2008 - De ma­ra­thon van Amsterdam wordt voor de 33ste keer ge­hou­den. Paul Ki­rui (Ke­nia) wint in een tijd van 2:07.52.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.