Per­so­neel Lucht­ha­ven­be­heer...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

In april wer­den de lo­nen uit­be­taald te­gen een koers van SRD 4,68. In­tus­sen is de vast­ge­stel­de koers van de moe­der­bank ver daar­bo­ven. Maan­dag bood de di­rec­tie aan om de sa­la­ris­sen op ba­sis van een koers van SRD 5 uit te be­ta­len, maar dit werd af­ge­we­zen door het per­so­neel. Een an­de­re kwes­tie die het per- so­neel dwars­zit, is dat de vo­ri­ge di­rec­tie enor­me schul­den heeft ach­ter­ge­la­ten, ter­wijl de pre­mies voor pen­si­oe­nen, al­ge­me­ne ou­de­dags­voor­zie­ning en be­las­tin­gen niet zijn over­ge­dra­gen door de voor­ma­li­ge lei­ding. Het per­so­neel eist daar­om dat de voor­ma­li­ge di­rec­tie ver­volgd wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.