Geen nieu­we rech­ters in moord­zaak Ni­co­le van den Hurk

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN BOSCH - Er ko­men geen nieu­we rech­ters in de zaak over de ver­krach­ting van en moord op Ni­co­le van den Hurk in 1995. De wra­kings­ka­mer van de recht­bank in Den Bosch heeft van­daag het ver­zoek van de na­be­staan­den van het vijf­tien­ja­ri­ge meis­je af­ge­we­zen. Ad­vo­caat Ri­chard Kor­ver wraak­te af­ge­lo­pen week de recht­bank na­mens de na­be­staan­den van het 15-ja­ri­ge meis­je, dat in 1995 werd om­ge­bracht. Vol­gens Kor­ver heeft de fa­mi­lie het ge­voel dat de recht­bank geen re­spect heeft voor de fa­mi­lie van Ni­co­le. Hij staat stief­moe­der Jolanda van der Weij­den, haar doch­ter Deb­bie en Ni­co­le’s half­broer Tom­my bij. On­wel­ge­val­li­ge be­slis­sin­gen van de recht­bank zijn geen grond voor wra­king, al­dus de rech­ter die het wra­kings­ver­zoek be­han­del­de. “Het sub­jec­tie­ve stand­punt van de fa­mi­lie is be­lang­rijk, maar niet door­slag­ge­vend’’, zei hij.

Vo­ri­ge week werd te­gen ver­dach­te Jos de G. veer­tien jaar ge­ëist. De 671 da­gen die Jos de G. al in voor­lo­pi­ge hech­te­nis zat, wor­den van de cel­straf af­ge­trok­ken. Op 11 no­vem­ber doet de recht­bank uit­spraak. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.