PSG is mil­joe­nen fans kwijt door ver­trek Ibra­hi­mo­vic

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Zla­tan Ibra­hi­mo­vic speel­de vier jaar voor Pa­ris Saint-Ger­main (PSG) en was de gro­te blik­van­ger in de Fran­se hoofd­stad. De Zweed ver­trok af­ge­lo­pen zo­mer ech­ter trans­fer­vrij naar Man­ches­ter Uni­ted en vol­gens zijn land­ge­noot, en oud Uni­ted-spe­ler, Jesper Blom­q­vist is PSG niet al­leen op spor­tief vlak iets kwijt­ge­raakt door zijn over­stap.

“Hij is een van de groot­ste per­soon­lijk­he­den in Zwe­den. Hij heeft zijn ei­gen geur­tje, zijn ei­gen Vol­vo en een ei­gen sport­kle­ding­lijn. Hij is zijn ei­gen merk. Hij is over­al, zelfs na­dat hij ge­stopt is met spe­len voor het na­ti­o­na­le elf­tal”, ver­telt de oud-mid­den­vel­der aan The Sun. “Ik werk met een groot aan­tal reis­bu­reaus in Zwe­den die reis­jes naar Man­ches­ter re­ge­len. De in­te­res­se is ge­woon ver­drie­vou­digd.”

“Zla­tan is zo groot in Zwe­den. Ik denk dat PSG acht mil­joen sup­por­ters is ver­lo­ren in Zwe­den en die zijn nu al­le­maal naar Uni­ted ge­gaan. Mis­schien niet al­le­maal, maar zo gaat het wel”, gaat Blom­q­vist ver­der. “Er gaan meer vlieg­tui­gen die kant op, ze ver­ko­pen veel meer kaart­jes voor de wed­strij­den van Uni­ted. Ik heb het de af­ge­lo­pen ja­ren zo nu en dan ge­daan, maar nu ko­men er echt tien keer zo­veel te­le­foon­tjes bin­nen van be­drij­ven die wil­len dat ik met een groep sup­por­ters naar Man­ches­ter ga.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.