Pe­pe wil af­slui­ten bij Re­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ké­pler La­ver­an Li­ma Fer­rei­ra, kort­weg Pe­pe, is niet van plan om Re­al Ma­drid te ver­la­ten. De cen­tra­le ver­de­di­ger heeft een af­lo­pend con­tract en wordt in ver­band ge­bracht met on­der meer Chel­sea. Maar hij zei dins­dag­avond na het du­el met Le­gia War­schau dat hij het liefst in het San­tia­go Ber­na­béu blijft. “Mijn nieu­we con­tract? Ik blijf er rus­tig on­der. Ik wil Re­al Ma­drid hel­pen, een club waar­van ik veel houd. Mijn tijd komt wel, ik blijf rus­tig. Ik hoop dat de club mij belt om de si­tu­a­tie op te los­sen. Nog­maals, ik blijf rus­tig en de men­sen van de club we­ten dat dit mijn thuis is. Ik zal in ie­der ge­val tot de laat­ste se­con­de op de club blij­ven wach­ten”, al­dus Pe­pe voor de ca­me­ra van An­te­na 3. De Por­tu­ge­se in­ter­na­ti­o­nal zou met twee jaar wil­len ver­len­gen, ter­wijl De Ko­nink­lij­ke hem slechts één jaar lan­ger zou wil­len vast­leg­gen. De 33-ja­ri­ge Pe­pe wil­de niet be­ves­ti­gen dat het in­der­daad het ge­val is, maar be­na­druk­te wel dat het ‘zijn doel’ is om zijn loop­baan bij Re­al af te slui­ten. Hij speel­de tot dus­ver­re 321 wed­strij­den voor Re­al. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.