MENGAO­GAAT­VOOR­OVER­WIN­NING

Times of Suriname - - SPORT -

ZAAL­VOET­BAL - Se­mikam­pi­oen Mengao heeft van­daag de mo­ge­lijk­heid om de twee­de plaats in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond over te ne­men van Ka­bel Boyz-LG. Mengao speelt van­daag in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal te­gen All Stars.

Mengao en Ka­bel Boyz-LG be­zet­ten de twee­de plaats met 37 pun­ten, maar door een be­ter doel­sal­do staat Ka­bel Boyz-LG op de twee­de plaats. Mengao moest hier­door ge­noe­gen ne­men met de der­de plaats. All Stars staat op de ze­ven­de plaats met veer­tien pun­ten. Mengao had aan het be­gin van de com­pe­ti­tie als doel om in de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie in de top twee te ein­di­gen en zo naar de play-offs te gaan. De­ze twee po­si­ties bren­gen met zich mee dat de ver­lie­zer in de play-offs een her­kan­sing krijgt om als­nog de fi­na­le te ha­len. Hier­door is het ein­di­gen in de top twee heel be­lang­rijk.

Voor Mengao hoeft de ont­moe­ting te­gen All Stars niet moei­lijk te zijn. Zo­wel in de eer­ste als twee­de ron­de heeft Mengao mak­ke­lijk van All Stars kun­nen win­nen. In de eer­ste ron­de won Mengao met 5-2 en in de twee­de met 5-1. Mengao maakt wel een moei­lij­ke pe­ri­o­de mee, want de laat­ste twee wed­strij­den wer­den ver­lo­ren. Het team ver­loor te­gen Ka­bel Boy­zLG met 5-3 en te­gen Sty­xKG met 3-2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.