At­lé­ti­co nipt langs Rost­ov

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - At­lé­ti­co Ma­drid heeft ook de der­de Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strijd in groep D met een mi­ni­maal krachts­ver­schil ge­won­nen, door Rost­ov met 0-1 te ver­slaan.

De gas­ten do­mi­neer­den in het eer­ste be­drijf de wed­strijd, zo­als op voor­hand werd ver­wacht van At­lé­ti. Door de goed ge­or­ga­ni­seer­de vijf­mans­de­fen­sie van het Rus­si­sche team, was het voor de Spaan­se equi­pe las­tig om goe­de kan­sen af te dwin­gen. Sardar As­moun, de Ira­ne­se spits, kreeg zelfs een gro­te kans na­mens Rost­ov om de ope­nings­goal te ma­ken. Dmi­triy Po­loz vond met een goe­de pass de vrij­staan­de aan­val­ler, maar diens in­zet was te slap om Jan Oblak te ver­ras­sen.

Fe­li­pe Luis ant­woord­de kort daar­na met een lis­tig bal­le­tje op Án­gel Cor­rea, waar­na de Ar­gen­tijn on­der druk van Rost­ov-ver­de­di­gers het le­der bij­na uit het sta­di­on leek te schie­ten. Bij At­lé­ti­co ont­brak het aan scherp­te te­gen de Oost-Eu­ro­pe­a­nen.

Yan­nick Car­ras­co brak na de thee­pau­ze als­nog de ban. Toen er dik een uur op de klok stond, schoot de Bel­gi­sche in­ter­na­ti­o­nal Yan­nick Fer­rei­ra Car­ras­co op voor­sprong, na­dat de Rost­ov-de­fen­sie stond te klun­ge­len: 0-1. At­lét­co Ma­drid speel­de het du­el daar­na pro­fes­si­o­neel uit, waar­door het de drie pun­ten mee naar huis wist te ne­men. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.