Ar­sen­al sim­pel langs Lu­dogorets

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al heeft de stij­gen­de lijn van de En­gel­se Pre­mier Le­a­gue door­ge­zet in de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Lu­dogorets bood geen par­tij. Lu­dogorets, met Ne­der­lan­der Vir­gil Mi­sid­jan in de ba­sis, hoop­te op een stunt te­gen Ar­sen­al. Die droom was al bij de rust ver­vlo­gen. In de twaalf­de mi­nuut zet­te Alexis San­chez de Lon­de­na­ren zelfs al op voor­sprong. Alex Ox­la­de-Cham­ber­lain be­dien­de San­chez voor de vroe­ge ope­nings­goal. Op slag van rust ver­dub­bel­de Theo Wal­cott de sco­re. De aan­val­ler deed dat met hulp van mid­den­vel­der Me­sut Özil.

Voor de goals die daar­na snel volg­den, lie­ten Ox­la­deCham­ber­lain en Özil zich op­nieuw gel­den. Dit keer als doel­pun­ten­ma­kers. Eén mi­nuut na rust werk­te Ox­la­deCham­ber­lain de 3-0 al bin­nen voor Ar­sen­al. Tien mi­nu­ten la­ter trof Özil doel op aan­ge­ven van San­ti Ca­zor­la.

Een aan­tal mi­nu­ten voor rust maak­te Özil het feest com­pleet. Hij maak­te eerst de vijf­de goal van de avond en be­paal­de met zijn hat­trick de eind­stand op 6-0. Cel­tic-Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach: 0-2, Dy­na­mo Kiev - Ben­fi­ca: 0-2, PSG - Ba­sel: 3-0, Na­po­li - Be­sik­tas: 2-3. (Goal)

Over­a­ge uit­sla­gen:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.