Ty­ga ‘ziek’ van ca­deau­tjes voor Ky­lie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ty­ga had het dins­dag zwaar in een recht­bank in Los An­ge­les. De rap­per werd on­wel toen hem werd ge­vraagd hoe­veel geld hij uit­geeft aan zijn lief­je Ky­lie Jen­ner. Ty­ga voel­de zich op­eens ‘ex­treem ziek’, meldt TMZ. De 26-ja­ri­ge rap­per, die sinds 2004 een knip­per­licht­re­la­tie heeft met het half­zus­je van Kim Kar­das­hi­an, had bo­ven­dien last van ge­heu­gen­ver­lies en was in de war. Vol­gens zijn ad­vo­caat was Ty­ga niet lan­ger in staat vra­gen van ad­vo­ca­ten te be­ant­woor­den. Een ju­we­lier klaag­de Ty­ga aan om­dat hij nog een re­ke­ning van 200.000 dol­lar (ruim 182.000 eu­ro) open heeft staan. De rap­per moest dins­dag tekst en uit­leg ge­ven over zijn in­kom­sten en uit­ga­ven, zo­dat kan . Ky­lie pronkt op so­ci­al me­dia ge­re­geld met du­re ca­deaus die ze van haar lief­je krijgt. Zo schonk Ty­ga haar een splin­ter­nieu­we Mer­ce­des voor haar ver­jaar­dag en ver­rast de rap­per de so­ci­a­li­te ge­re­geld met ju­we­len. Vol­gens TMZ brengt het ge­pronk van Ky­lie haar vriend nu in de pro­ble­men. Als Ty­ga toe­geeft dat hij ge­re­geld du­re spul­len koopt voor zijn vrien­din, kan hij ook de open­staan­de re­ke­ning van 200.000 dol­lar be­ta­len. Als Ty­ga zegt dat hij die spul­len niet heeft ge­kocht, wordt dui­de­lijk dat Ky­lie haar mil­joe­nen vol­gers op so­ci­al me­dia een oor aan­naait. Ty­ga moet zich op 1 no­vem­ber weer mel­den in de recht­bank. Die­zelf­de dag moet ook Ky­lie haar ver­haal doen.

(DE TE­LE­GRAAF/Fo­to: TKM.com/Fo­to1: dai­ly­mail. co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.