Ran­veer Singh vat lief­de niet lich­te­lijk op

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Bol­ly­wood­ac­teur Ran­veer Singh is ie­mand die over­al mee kan pra­ten en ze­ker wan­neer het gaat om de lief­de.

De 31-ja­ri­ge zegt dat hij het moei­lijk vindt om het ge­voel van lief­de te ver­woor­den, on­danks dat hij in en Ram-Leela de ge­pas­si­o­neer­de min­naar speel­de. Hij is van me­ning dat de term lief­de te licht wordt op­ge­vat. “Lief­de is niet al­leen een emo­tie. Lief­de is een con­cept dat me­nig­een door de tijd heeft ge­pro­beerd om uit te druk­ken, te be­grij­pen, er­va­ren, maar tot op he­den is het niet ge­lukt om een ac­cu­ra­te de­fi­ni­tie neer te leg­gen”, al­dus Ran­veer. “Lief­de heeft te ma­ken met je ziel. De term lief­de wordt, naar mijn me­ning, te mak­ke­lijk ge­bruikt in si­tu­a­ties. Het is een iets groots. Als je van ie­mand houdt, dan er­vaar je ab­so­lu­te puur­heid. Ik heb al­tijd moei­te ge­had om te ver­woor­den wat lief­de nu ei­gen­lijk is. Het gaat om een ver­bin­ding van de zie­len”, voegt hij er­aan toe. De ac­teur is mo­men­teel druk be­zig met de pro­mo­ti­o­ne­le ac­ti­vi­tei­ten rond­om zijn nieuw­ste film Be­fik­re. De­ze staat ge­pland voor re­lea­se op 9 de­cem­ber.

(Bol­ly­wood.nl/ fo­to: pho­to­shdwall­pa­pers.com)

Ba­ji­rao Mas­ta­ni

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.