Wee­tjes-Wee­tjes-Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

1973 - Ko­nin­gin Eli­za­beth II opent het Syd­ney Ope­ra Hou­se. 1996 - Wit­te mars in Brus­sel na de ar­res­ta­tie van Marc Du­troux.

1921 - Frank­rijk en Turk­se re­vo­lu­ti­o­nai­ren slui­ten het Ver­drag van An­ka­ra.

1995 - Wil­ly Claes treedt af als Na­vo-se­cre­ta­ris-ge­ne­raal als ge­volg van de Agusta-smeer­geld­af­fai­re.

1840 - Het gips­ver­band wordt uit­ge­von­den door de Bel­gi­sche chi­rurg Louis Seu­tin. 1880 - De Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam wordt op­ge­richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.