Man ligt acht maan­den dood in ap­par­te­ment

Times of Suriname - - PANORAMA -

De 81-ja­ri­ge man die maan­dag dood aan­ge­trof­fen werd in zijn ap­par­te­ment in Gent, is een na­tuur­lijk dood ge­stor­ven zes tot acht maan­den ge­le­den. Daar wijst al­les op na de au­top­sie op het li­chaam, meldt de Gent­se af­de­ling van het par­ket Oost-Vlaan­de­ren. Het li­chaam van Ur­bain De Vree­ze werd maan­dag­avond aan­ge­trof­fen op de der­de ver­die­ping van re­si­den­tie San­tia­go aan de Gods­hui­zen­laan in Gent, meld­de Het Nieuws­blad woens­dag. Een dik­ke deur­mat hield de lijk­geur blijk­baar vast in zijn ap­par­te­ment. Het was de bo­ven­buur­vrouw die maan­dag de po­li­tie had ge­beld, om­dat ze geen con­tact kon krij­gen met de man. Ze wil­de een nieu­we ver­war­mings­ke­tel in­stal­le­ren, en om bui­zen te leg­gen had ze de toe­stem­ming van de on­der­buur­man no­dig. In het ap­par­te­ment wa­ren ver­schil­len­de etens­wa­ren met een ver­val­da­tum in fe­bru­a­ri 2016, en de au­top­sie be­ves­tigt die tijds­pe­ri­o­de sinds het over­lij­den. Al­les wijst op een na­tuur­lijk over­lij­den, wel­licht zes tot acht maan­den ge­le­den. Er wer­den geen te­ke­nen van ge­weld aan­ge­trof­fen en ook de po­li­ti­o­ne­le vast­stel­lin­gen heb­ben niets ver­dacht op­ge­le­verd, zegt het par­ket. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.