Bruid springt met haar trouw­kleed in zwem­bad

Times of Suriname - - PANORAMA -

In de reeks on­ver­stan­di­ge be­zig­he­den: een zwem­bad van dicht­bij in­spec­te­ren met trouw­kleed en al. De gas­ten in dit film­pje moe­di­gen het pas­ge­trouw­de kop­pel in Bei­roet aan om een ver­fris­sen­de duik te ne­men. Waar de bruid ech­ter geen re­ke­ning mee ge­hou­den had, was het zwa­re ge­wicht van haar kleed.

Plots had ze al­le moei­te van de we­reld om haar hoofd bo­ven wa­ter te hou­den. Haar kers­ver­se echt­ge­noot hielp een hand­je, maar de red­ding kwam uit­ein­de­lijk van de toe­schou­wers aan de zij­kant. Door de lan­ge stok vast te grij­pen, kon ze zich­zelf in vei­lig­heid bren­gen. Vo­rig jaar deed Amy Zu­no nog een tik­je straf­fer door in vol or­naat in zee te sprin­gen. Hoe­wel de vrouw uit New Jer­sey de stunt bij­na met haar le­ven moest be­ko­pen, ver­klaar­de ze ach­ter­af “er geen spijt van te heb­ben”.

(HLN/Fo­to:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.