In­braak in kin­der­te­huis

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bij de po­li­tie is de­ze week mel­ding ge­maakt van een in­braak die is ge­pleegd in een kin­der­te­huis in Pa­ra. Daar­bij is een be­drag in eu­ro en meer dan SRD 10.000 weg­ge­no­men. Ook sie­ra­den en ze­ven mo­bie­le te­le­foons wer­den ge­sto­len. De da­ders heb­ben shut­ters van een raam van een slaap­ka­mer ver­wij­derd om het pand bin­nen te drin­gen. Ze gin­gen ver­vol­gens in de kan­toor­ruim­te. De da­ders zijn twee jon­gens die eer­der in het te­huis woon­den. Ze wa­ren on­ge­veer een week daar­voor uit het te­huis weg­ge­lo­pen. Een an­der kind heeft een van de weg­ge­lo­pen jon­gens in de kan­toor­ruim­te ge­zien en ver­tel­de dit aan de lei­ding van het kin­der­te­huis. De po­li­tie heeft in­tus­sen een van de ver­dach­ten, een vijf­tien­ja­ri­ge jon­gen, aan­ge­hou­den. Zijn kom­paan wordt nog op­ge­spoord. Het on­der­zoek is gaan­de.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.