De Boer kan het tij ke­ren bij In­ter­na­zi­o­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Frank de Boer staat on­der druk en het is nog maar de vraag of de oe­fen­mees­ter het sei­zoen af mag ma­ken bij In­ter­na­zi­o­na­le. Vol­gens twee­ling­broer Ro­nald de Boer moet Frank de tijd krij­gen bij In­ter­na­zi­o­na­le. “Het is een ge­ta­len­teer­de groep, maar Frank leer­de de spe­lers pas twee we­ken voor de start van de com­pe­ti­tie ken­nen”, legt Ro­nald uit aan talkSPORT. “Hij heeft tijd no­dig om ie­der­een te le­ren ken­nen. De pres­ta­ties zijn wisselend: een fan­tas­ti­sche over­win­ning op Ju­ven­tus, maar ver­vol­gens een ne­der­laag te­gen AS Ro­ma. Het team speelt bij vla­gen goed, maar ver­vol­gens gaat het twin­tig tot der­tig mi­nu­ten slecht. Daar pro­fi­teert de te­gen­stan­der van.” “Je moet als ploeg ne­gen­tig mi­nu­ten lang hon­ge­rig zijn. Ik hoor van Frank dat de groep zeer ge­ta­len­teerd is, maar dat er meer tijd no­dig is. Het is zaak om ne­gen­tig mi­nu­ten lang goed te spe­len, in plaats van zes­tig of ze­ven­tig mi­nu­ten. Hij kan het tij ke­ren. Het is geen mak­ke­lij­ke club, maar ik heb hon­derd pro­cent ver­trou­wen in Frank.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.