Luis Suárez ont­vangt Gou­den Schoen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Luis Suárez trof in het af­ge­lo­pen sei­zoen veer­tig keer doel voor Bar­cel­o­na en hield zo num­mer twee Gon­za­lo Hi­gu­aín, toen nog in dienst van Na­po­li, met vier doel­pun­ten ver­schil ach­ter zich. De Urugu­ayaan mocht zo­doen­de voor de twee­de keer in zijn loop­baan, in 2014 moest hij als spe­ler van Li­ver­pool de prijs de­len met Cris­ti­a­no Ro­nal­do, de Gou­den Schoen mee naar huis ne­men en kreeg gis­ter­mid­dag de tro­fee uit­ge­reikt. De oud-spe­ler van FC Gro­nin­gen en Ajax richt­te ook het woord tot de aan­we­zi­ge An­drés Inie­sta, Li­o­nel Mes­si, Ser­gio Busquets en de rest van zijn ploeg­ge­no­ten: “Ik wil Bar­cel­o­na be­dan­ken dat zij mij de kans heb­ben ge­ge­ven mijn doe­len te be­rei­ken. Mijn me­de­spe­lers spe­len een rol bij mijn doel­pun­ten. Ik heb ge­wel­di­ge ploeg­ge­no­ten die het een­vou­dig voor mij ma­ken, maar ik wil ook me­zelf niet te­kort doen, je moet het nog steeds af­ma­ken.” Suárez blik­te ook vast voor­uit: “Ik hoop dat ik mijn car­ri­è­re af kan slui­ten bij Bar­cel­o­na. Ik heb veel moe­ten vech­ten in mijn le­ven en sinds ik hier ben, pro­beer ik er­van te ge­nie­ten, ge­luk­kig te zijn en prij­zen te win­nen.”

(VZ)

Luis Suárez trof het af­ge­lo­pen sei­zoen veer­tig keer doel voor Bar­cel­o­na en gis­te­ren mocht hij de Gou­den Schoen naar huis mee­ne­men. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.