Ben­ze­ma slaat te­rug

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ka­rim Ben­ze­ma raak­te eind vo­rig jaar ver­strikt in een af­per­sings­zaak rond col­le­ga-in­ter­na­ti­o­nal Ma­thieu Val­bue­na. De spits van Re­al Ma­drid werd in eer­ste in­stan­tie ge­ar­res­teerd, maar kwam al vrij snel weer op vrije voe­ten. De zaak kost­te hem ech­ter wel het EK en kwam hem op een storm van kri­tiek te staan.

De Fran­se pre­si­dent Fran­çois Hol­lan­de was een van de ve­le cri­ti­cas­ters van Ben­ze­ma. Hij noem­de de aan­val­ler ‘een slecht voor­beeld’ en zei dat ‘Fran­se teams hun spe­lers meer trai­nin­gen voor de her­se­nen moesten ge­ven’. Die uit­spra­ken zijn niet goed ge­val­len bij Ben­ze­ma: “Een pre­si­dent zou zo­iets in­der­daad niet moe­ten zeg­gen. Wat wil je dat ik te­gen je zeg? Dat ik geen goed voor­beeld ben? Ik voet­bal, ik en­ter­tain de fans en ik ben goed op­ge­voed”, viel hij uit te­gen Mar­ca.

Ben­ze­ma kreeg bij­val van zijn coach Zi­né­di­ne Zi­da­ne: “Hij mag weer wor­den op­ge­roe­pen voor het Fran­se elf­tal en het gaat nog steeds over hem.” 16 de­cem­ber wordt een be­lang­rij­ke dag voor de spe­ler van Re­al: dan krijgt hij van de recht­bank in Ver­sail­les te ho­ren of hij wordt vrij­ge­spro­ken.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.