Tot­ten­ham nog zon­der Ka­ne en Al­der­wei­reld

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Har­ry Ka­ne en To­by Al­der­wei­reld zijn bij­na her­steld van hun bles­su­res. Ko­mend week­end moet Tot­ten­ham Hot­spur het duo ech­ter nog mis­sen. Ka­ne staat al een maand bui­ten­spel van­we­ge een en­kel­bles­su­re, ter­wijl Al­der­wei­reld af­ge­lo­pen week­end te­gen West Brom­wich Al­bi­on (1-1) uit­viel met knie­pro­ble­men. Hij mis­te daar­door de doel­punt­lo­ze wed­strijd van de Spurs in de Cham­pi­ons Le­a­gue te­gen Bay­er Le­ver­ku­sen. «To­by heeft nog steeds veel pijn. Hij is net als Har­ry ko­mend week­end niet be­schik­baar», ver­telt ma­na­ger Mau­ri­cio Po­chet­ti­no in de En­gel­se me­dia, die over het her­stel van Ka­ne wel po­si­tief is. «Het gaat er nu om hoe hij re­a­geert op be­paal­de oe­fe­nin­gen. Dat be­kij­ken we van dag tot dag.» Tot­ten­ham Hot­spur heeft dit sei­zoen in ei­gen land nog geen wed­strijd ver­lo­ren. De num­mer drie van de Pre­mier Le­a­gue (één punt ach­ter Man­ches­ter Ci­ty en Ar­sen­al, red.) speelt za­ter­dag een uit­wed­strijd te­gen Bour­ne­mouth.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.