In­ter­na­zi­o­na­le te­rug in de ra­ce

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Frank de Boer staat met In­ter­na­zi­o­na­le nog al­tijd on­der­aan in Groep K, maar het uit­zicht op een plek in de vol­gen­de ron­de is wat min­der troe­bel. In­ter won gis­ter­avond in ei­gen huis met 1-0 van Sout­hamp­ton. In de­zelf­de groep ze­ge­vier­de Spar­ta Praag met 0-1 op be­zoek bij Hapoel Beer She­va. Spar­ta Praag leidt de groep met zes pun­ten, voor Sout­hamp­ton dat vier pun­ten heeft. Het­zelf­de geldt voor Hapoel. In­ter heeft na de eer­ste ze­ge drie pun­ten. In de 67e mi­nuut open­de het elf­tal van Frank de Boer de sco­re. Die goal kwam uit de lucht val­len, want de tref­fer van An­to­nio Can­dre­va be­te­ken­de te­vens het eer­ste schot op doel van de blauw-zwar­ten uit Mil­aan. Het schot van de Ita­li­aan sloeg als een ra­ket in de bo­ven­hoek. Tien mi­nu­ten na de goal moest In­ter met tien man ver­der, na­dat Mar­celo Bro­zo­vic twee keer geel kreeg. Vlak voor tijd kreeg Vir­gil van Dijk nog een dot van een kans op de ge­lijk­ma­ker, maar de Ne­der­lan­der stuit­te op In­ter-goa­lie Sa­mir Han­da­no­vic. Ook Cu­co Mar­ti­na stond in de ba­sis bij Sout­hamp­ton. Jor­dy Cla­sie bleef het he­le du­el op de bank zit­ten. De over­win­ning komt op het juis­te mo­ment voor De Boer. Door de com­pe­ti­tie­ne­der­laag te­gen Cag­li­a­ri (1-2) staat In­ter voor­lo­pig slechts elf­de in de Se­rie A.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.