Jac­que­li­ne Fer­nan­dez gast­vrouw ope­nings­ce­re­mo­nie JIO MAMI Film Fes­ti­val

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jac­que­li­ne Fer­nan­dez is erg suc­ces­vol. De ze schoon­heid zal als gast­vrouw aan­we­zig zijn bij de ope­nings­ce­re­mo­nie van het JIO MAMI Film Fes­ti­val.

The ac­tri­ce was ziek en is aan het her­stel­len, maar als pro­fes­si­o­ne­le ac­tri­ce met een hoop toe­wij­ding naar haar werk, zal ze toch aan­we­zig zijn tij­dens de ope­nings­ce­re­mo­nie van JIO MAMI. Jac­que­li­ne kijkt uit naar de ope­nings­ce­re­mo­nie van dit pres­ti­gi­eus film­fes­ti­val, MAMI wordt voor de 18e keer ge­hou­den van 20 tot 27 oc­to­ber. Be­staan­de uit In­di­a­se en in­ter­na­ti­o­na­le pre­mi­è­res, do­cu­men­tai­res en klas­sie­kers heeft het plat­form een te­kort aan vaar­dig­heid in ci­ne­ma. Jac­que­li­ne werkt mo­men­teel aan haar vol­gen­de film die nog geen ti­tel heeft, met Sid­harth Mal­ho­tra en de dans­show, Jha­lak Dik­hh­la Jaa.

(Hin­du­s­tan Ti­mes/foto: la­testhdwall­pa­pers.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.