Wal­vis be­zorgt vis­sers ver­ras­sing van hun le­ven

Times of Suriname - - PANORAMA -

Voor de kust van het WestAu­stra­li­sche Rott­nest Is­land is een on­suc­ces­vol vis­uit­stap­je van en­ke­le vrien­den toch nog uit­ge­mond in een on­ver­ge­te­lij­ke er­va­ring. Rebecca Rey­land, haar part­ner Mit­chell Good­win en hun vrien­den za­gen vlak­bij hun boot­je en­ke­le wal­vis­sen en be­gon­nen de enor­me die­ren te fil­men. Toen vlak­bij hen een­tje uit het wa­ter to­ren­de, vie­len hun mon­den open van be­won­de­ring. De bult­rug kwam ech­ter ook te­rug neer, en door de klap op het wa­ter wer­den hun kle­ren klets­nat. “We wa­ren door­weekt”, zegt Rey­land aan Per­thNow. “Maar het was het waard.” Vis­sen ving het ge­zel­schap niet. “Maar dat kon ons hier­na niet echt sche­len.” (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.