Sto­ring oor­zaak he­vi­ge neer­slag week­end

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een sto­ring ten noor­den van ons land bo­ven de oce­aan en de be­ïn­vloe­ding van het weer­sys­teem de In­ter­tro­pi­sche Con­ver­gen­tie­zo­ne (ITCZ), wa­ren de oor­za­ken van de he­vi­ge neer­slag de af­ge­lo­pen da­gen. Vol­gens de Me­te­o­ro­lo­gi­sche Dienst van Su­ri­na­me is za­ter­dag door het meet­sta­ti­on te Zan­de­rij 75 mm aan neer­slag ge­me­ten.

Te Was­ha­bo en Zan­de­rij was dat res­pec­tie­ve­lijk 46 mm om 38,7 mm. Daar­naast is er op di­ver­se plek­ken in het bin­nen­land een hoe­veel­heid neer­slag van rond de 70 mm ge­no­teerd door de Me­te­o­ro­lo­gi­sche Dienst. De ove­ri­ge meet­sta­ti­ons in het kust­ge­bied zul­len pas maan­dag de ove­ri­ge da­ta van de an­de­re meet­sta­ti­ons be­schik­baar heb­ben. Al­hoe­wel het in het week­end flink ge­re­gend heeft, ver­wacht de me­te­o­ro­lo­gi­sche dienst niet meer nat­te da­gen de ko­men­de pe­ri­o­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.