Ver­volg van pag. 1: Straf­ver­zwa­ring voor...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Hij nam de ten­las­te­leg­ging te­gen zijn vrouw, die met hem mee reis­de naar Su­ri­na­me, op zich. “Zij heeft er niets mee te ma­ken. Ik heb haar ge­dwon­gen”, zei Da­ta­ram te­gen­over de recht­bank in Ge­or­ge­to­wn. Vol­gens Gu­y­a­ne­se au­to­ri­tei­ten heeft de Ver­e­nig­de Sta­ten een gro­te rol ge­speeld bij de aan­hou­ding van Da­ta­ram. Die wist de Su­ri­naam­se po­li­tie pre­cies aan te wij­zen in wel­ke wo­ning op La­tour Da­ta­ram zich be­vond na­dat zijn vrouw bel­de met een fa­mi­lie­lid in Gu­y­a­na.

De man leek ‘blij’ om weer in Gu­y­a­na te zijn na de zwaar­wich­ti­ge po­li­tie­ac­tie in Su­ri­na­me waar­bij hij in een wo­ning op La­tour in de kraag werd ge­vat. Vol­gens po­li­tie­bron­nen was Da­ta­ram op dat mo­ment dus­da­nig ge­schrok­ken dat hij in zijn broek plas­te. Toen hij voor de recht­bank in Gu­y­a­na ver­scheen, na te zijn uit­ge­le­verd door de Su­ri­naam­se au­to­ri­tei­ten, be­ken­de hij zon­der aar­ze­len al­le schuld ter­wijl de nieu­we ten­las­te­leg­ging wer­den op­ge­le­zen.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.