Vier man­nen met pa­tro­nen aan­ge­hou­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo heb­ben vrij­dag vier man­nen in de kraag ge­vat voor de over­tre­ding van de Vuur­wa­pen­wet. Ze wis­ten hen aan te hou­den op de hoek van de Gong­grij­pen Mai­koe­straat.

De le­den kre­gen een tip bin­nen dat de ver­dach­ten zich in een wo­ning in aan­bouw op de krui­sing op­hiel­den en ver­moe­de­lijk ver­bo­den spul­len bij zich had­den. Toen RBTPa­ra­ma­ri­bo op de plaats aan­kwam, merk­ten de da­ders dit en ze gooi­den een doos weg. De le­den stel­den een on­der­zoek in en von­den pa­tro­nen die van een vuist­vuur­wa­pen af­kom­stig zijn in de doos. Op een van de man­nen werd na een vei­lig­heids­fouil­le­ring ook een hoe­veel­heid pa­tro­nen aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. RBT-Paramaribo heeft de ver­dach­ten over­ge­dra­gen aan de res­sort­po­li­tie. De ver­dach­ten zijn in ver­ze­ke­ring ge­steld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.