Eer­ste of­fi­ci­ë­le vorst­dag van het jaar be­gon met dich­te mist

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

BILT - De eer­ste of­fi­ci­ë­le vorst­dag van het jaar is een feit. Gis­ter­mor­gen daal­de het kwik in De Bilt naar -0,2 gra­den Cel­ci­us, meldt Weer­pla­za. De koe­le lucht leidt tot dich­te mist in gro­te de­len van Ne­der­land. Het KNMI heeft co­de geel af­ge­ge­ven voor het he­le land, be­hal­ve de noor­de­lij­ke pro­vin­cies Dren­the, Fries­land en Groningen.

Het ver­keer on­der­vond gis­te­ren plaat­se­lijk nog lang hin­der van de mist. Of die over­al op­lost, is vol­gens Wil­fred Jans­sen van Weer­pla­za nog maar de vraag. “De la­te ok­to­ber­zon is niet meer in staat om al­le mist weg te kun­nen bran­den, dus er zul­len plaat­sen zijn die wei­nig zon gis­te­ren za­gen.”

Na de nacht­vorst be­looft het ook over­dag een kou­de dag te wor­den, voor­al in het zui­den van Ne­der­land. Op vlieg­ba­sis Woens­d­recht (Noord-Bra­bant) vroor het za­ter­dag­avond bij­na 2 gra­den. De och­tend be­gon nog wat grijs, maar wan­neer de zon gis­te­ren door­brak, werd het een mooie dag met tem­pe­ra­tu­ren rond 11 gra­den en niet al te veel wind. In de mist wordt het niet war­mer dan een graad of 7.

Vo­rig jaar moesten we lan­ger op de eer­ste vorst­dag wach­ten, toen daal­de de tem­pe­ra­tuur in De Bilt pas op 23 no­vem­ber voor het eerst on­der de vorst­grens.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.