Tie­ner be­zorgt Mi­lan ze­ge op Ju­ven­tus

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Met een heer­lijk schot ach­ter de kans­lo­ze Gi­an­lui­gi Buf­fon zorg­de Ma­nu­el Lo­ca­tel­li za­ter­dag­avond voor de win­nen­de tref­fer in de top­per tus­sen AC Mi­lan en Ju­ven­tus (10). De zie­den­de in­zet van de tie­ner ging heel de we­reld over. “Ik be­sef niet wat ik heb ge­daan. Ik heb te­gen de bes­te doel­man ter we­reld ge­scoord”, zo stel­de de mid­den­vel­der.

“Door mijn doel­punt staan we maar op twee pun­ten van de kop­lo­per”, zo ver­volg­de Lo­ca­tel­li. “Dit doel­punt is voor ie­der­een: mijn fa­mi­lie, mijn groot­ou­ders, mijn ooms en mij ne­ven. Ze zijn fan van Ju­ven­tus, maar van­daag (za­ter­dag, red.) wa­ren ze voor Mi­lan.” Mi­lan staat na ne­gen speel­da­gen op ne­gen­tien pun­ten en heeft zo­doen­de maar twee pun­ten min­der dan het ver­sla­gen Ju­ven­tus. “Mijn ge­heim? Ik weet het niet. Ik heb ook ge­luk. Ik moet op de­ze ma­nier door­gaan, maar al­tijd met bei­de be­nen op de grond. Dit doel­punt is ook voor voor­zit­ter Sil­vio Ber­lus­co­ni. Hij wil­de dat ik in de A-se­lec­tie te­recht zou ko­men. Ik kan niet wach­ten om mijn doel­punt te­rug te zien. Of we nu ti­tel­kan­di­daat zijn? We heb­ben de­ze strijd ge­won­nen, maar niet de oor­log. We moe­ten van wed­strijd tot wed­strijd le­ven.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.