Ci­ty kan topaan­koop ver­ge­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Bay­ern Mün­chen weer­spreekt de ge­ruch­ten over een trans­fer van Da­vid Ala­ba naar Man­ches­ter Ci­ty. Eer­der de­ze week schreef The Sun dat Ci­ty de ge­sprek­ken heeft ge­o­pend met de ver­te­gen­woor­di­gers van de Oos­ten­rij­ker, maar al­ge­meen di­rec­teur Karl-Heinz Rum­me­nig­ge van Bay­ern maakt zich geen zor­gen.

“De ge­ruch­ten over een trans­fer van Ala­ba naar Man­ches­ter Ci­ty be­rus­ten niet op waar­heid”, maakt de be­stuur­der dui­de­lijk in ge­sprek met Sky. “Hij heeft on­langs zijn con­tract ver­lengd tot me­dio 2021. Ie­de­re Eu­ro­pe­se top­club weet wat dat be­te­kent bij Bay­ern. We ma­ken ons dus to­taal geen zor­gen. Zijn ver­trek staat geens­zins op de plan­ning.” Ook Car­lo An­cel­ot­ti wil geen af­scheid ne­men van de veel­zij­di­ge Ala­ba. “Ik heb veel ver­trou­wen in Da­vid. Hij kan nog be­ter wor­den dan hij nu al is”, stelt de trai­ner. Ala­ba speelt al zijn he­le pro­fes­si­o­ne­le loop­baan voor Bay­ern, be­hou­dens een ver­huur­pe­ri­o­de bij TSG Hof­fen­heim in 2011. The Sun claim­de dat Ci­ty 45 mil­joen eu­ro wil neer­leg­gen voor de in­ter­na­ti­o­nal. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.