Ever­ton ver­liest in slot­se­con­den van Burn­ley

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ever­ton­ma­na­ger Ro­nald Koe­man leek lang op weg een punt weg te sle­pen op be­zoek bij Burn­ley. In de slot­mi­nuut werd het ze­ke­re ge­lijk­spel uit­ein­de­lijk weg­ge­ge­ven: 2-1. De pro­mo­ven­dus be­wees te­gen het elf­tal uit Li­ver­pool nog maar weer eens dat bij­na el­ke Pre­mier Le­a­gue­wed­strijd oon­voor­spel­baar kan zijn. Burn­ley gooi­de veel ener­gie in het du­el met Ever­ton, en Koe­man en zijn elf­tal moesten daar­om al­le zei­len bij­zet­ten.

Via Ke­vin Mi­ral­las en Ro­me­lu Lu­kaku zocht men de te­gen­aan­val. Het was aan Tom He­a­ton, de doel­man van de gast­he­ren, te dan­ken dat de gas­ten niet wis­ten te pro­fi­te­ren van steek­jes die de thuis­ploeg ach­ter­in liet val­len. De krachts­in­span­nin­gen van Burn­ley wer­den vijf mi­nu­ten voor rust be­loond toen Sam Vo­kes de 1-0 bin­nen wist te wer­ken.

Met een uur op de klok, zorg­de Yan­nick Bo­la­sie met zijn eer­ste Ever­ton-doel­punt, dat de be­zoe­kers op ge­lij­ke hoog­te kwa­men. Koe­man en zijn man­schap­pen ro­ken dat er mis­schien meer mo­ge­lijk was, en men kreeg ook wat meer grip. Scott Ar­field be­sloot in de al­ler­laat­ste mi­nuut an­ders, door de win­nen­de voor Burn­ley te ma­ken na een bal van oud-AZ’er Jo­hann Berg Gud­munds­son: 2-1. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.