Ga­la­ta­sa­ray ver­liest voor de eer­ste keer

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ga­la­ta­sa­ray heeft za­ter­dag­avond du­re pun­ten la­ten lig­gen. Na vijf ze­ges en twee re­mi­ses in de eer­ste ze­ven com­pe­ti­tie­du­els leed het team van Jan Ol­de Rie­ke­rink op de acht­ste speel­dag de eer­ste ne­der­laag van het sei­zoen, te­gen Trab­zon­spor: 0-1.

In de tien­de mi­nuut ver­scheen de win­nen­de tref­fer al op het sco­re­bord in de Türk Te­lekom Are­na. Na een goe­de ac­tie van­af de rech­ter­kant kwam Ma­tus Be­ro oog in oog met Fer­nan­do Mus­le­ra te staan. De Slo­waak be­hield het over­zicht en stel­de Da­me N’Doye in staat om te sco­ren. On­der lei­ding van Bru­ma en Eren Der­diyok pro­beer­de Ga­la­ta­sa­ray nog voor rust een ge­lijk­ma­ker te for­ce­ren, maar Onur Ki­vrak was niet te pas­se­ren.

Ga­la­ta­sa­ray slaag­de er na de on­de­bre­king even­min in om een ne­der­laag te voor­ko­men. Zo raak­te Der­diyok in de ex­tra tijd het alu­mi­ni­um, met een om­haal. Zo­doen­de kun­nen Ba­s­ak­sehir en Be­sik­tas zon­dag uit­lo­pen op Cim Bom, dat na acht speel­da­gen ze­ven­tien pun­ten heeft. We­sley Sn­eij­der werd twin­tig mi­nu­ten voor tijd naar de kant ge­haald, ter­wijl Ni­gel de Jong ne­gen mi­nu­ten la­ter als ver­van­ger van Sel­cuk Inan bin­nen de lij­nen kwam. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.