Mes­si be­zorgt Bar­ça ze­ge in slot­mi­nuut

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Bar­cel­o­na heeft op het nip­per­tje drie pun­ten bij­een­ge­sprok­keld in de Pri­me­ra Di­vi­si­on. In de laat­ste mi­nuut van de wed­strijd werd de eind­stand be­paald: 3-2.

Bar­cel­o­na wist dat drie pun­ten nood­za­ke­lijk wa­ren om mee te ko­men met de top drie in de Pri­me­ra Di­vi­si­on. Het ge­plaag­de Va­len­cia leek daar­voor een ge­schik­te op­po­nent. On­der de nieu­we coach Cesa­re Pran­del­li wor­den de re­sul­ta­ten ech­ter steeds be­ter. Zo kwam het dat Va­len­cia ook te­gen Bar­cel­o­na pri­ma par­tij kon bie­den. Bar­ça kwam via Li­o­nel Mes­si dan wel op voor­sprong, maar het was de club uit de si­naas­ap­pel­stad die even na rust de lei­ding nam. Mu­nir El Had­da­di, in de zo­mer over­ge­no­men van Bar­cel­o­na, bracht Va­len­cia in de 56ste mi­nuut langs­zij. De spits stond toen koud vier mi­nu­ten in het veld. Niet veel la­ter zet­te Ro­dri­go Va­len­cia op een 2-1 voor­sprong. Diego Al­ves hield Va­len­cia op de been, maar ca­pi­tu­leer­de bij een in­zet van Luis Su­a­rez. De doel­man red­de op een kop­bal van Ivan Ra­ki­tic, maar had geen ant­woord op de re­bound van Su­a­rez.

Met de 2-2 tus­sen­stand na­der­de de wed­strijd het ein­de. Pas in de vier­de mi­nuut van de bles­su­re­tijd maak­te Mes­si kor­te met­ten met de twij­fel van Bar­ça-fans. Van­af elf me­ter be­paal­de hij de eind­stand op 2-3.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.