Del Po­tro den­dert door naar ti­tel

Times of Suriname - - SPORT -

TENNIS - Ju­an Martín Del Po­tro heeft zijn uit­ste­ken­de vorm in Stock­holm tot het laatst door­ge­trok­ken. De Ar­gen­tijn won de fi­na­le in twee sets van Jack Sock (75, 6-1). Del Po­tro, die met een wild­card werd toe­ge­la­ten tot het ATP-toer­nooi in de Zweed­se hoofd­stad, ver­loor geen en­ke­le set op weg naar de eind­ze­ge. Sock maak­te het hem in de eer­ste set van de fi­na­le wel zeer moei­lijk, maar boog uit­ein­de­lijk toch het hoofd: 7-5. In de twee­de set den­der­de Del Po­tro ver­vol­gens door en kwam zijn ti­tel geen mo­ment meer in ge­vaar: 6-1. De Ar­gen­tijn won daar­mee zijn eer­ste toer­nooi sinds het be­gin van 2014 toen hij de sterk­ste was in Syd­ney. Ver­vol­gens kamp­te hij lan­ge tijd met een pols­bles­su­re.

Tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len toon­de hij al aan weer he­le­maal te­rug te zijn, met ze­ges op No­vak Djoko­vic en Ra­fael Na­dal, maar moest hij nog ge­noe­gen ne­men met een zil­ve­ren plak. In Stock­holm was hij ein­de­lijk weer eens de al­ler­bes­te en boek­te de ZuidA­me­ri­kaan zijn ne­gen­tien­de ATP-toer­nooi­ze­ge in zijn loop­baan. Ri­chard Gas­quet heeft zon­dag het nieu­we ATP-toer­nooi van Ant­wer­pen op zijn naam ge­schre­ven. De Frans­man ver­sloeg in de fi­na­le de Ar­gen­tijn Diego Sch­wartz­man in twee sets: 7-6 (4), 6-1. Voor de num­mer ne­gen­tien van de we­reld was het de veer­tien­de toer­nooi­ze­ge in zijn loop­baan. (FOX Sports)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.