Heeft Aish­wa­rya kor­te rol in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Vol­gens een be­richt van Bol­ly­woodLi­fe.com, ver­schijnt Aish­wa­rya Rai Bachchan slechts voor 20 mi­nu­ten in Ae Dil Hai Mus­h­kil (ADHM). Ge­zegd wordt dat haar rol ge­zien kan wor­den als een uit­ge­brei­de ca­meo en dit is naar ver­luidt ook een re­den dat ze niet aan­we­zig was tij­dens de pro­mo­ties van de film. Een bron zei, “Aish­wa­rya Rai Bachchan heeft een rol, die 20 mi­nu­ten duurt in ADHM en Fa­wad heeft een kor­te­re rol dan haar. Hun rol­len zijn net als uit­ge­brei­de ca­meo’s. De film draait meer om de per­so­na­ges, die ge­speeld wor­den door Ran­bir Kap­oor en Anus­h­ka Shar­ma. Aish­wa­rya heeft met de film in­ge­stemd om Ka­ran Jo­har.” De bron zegt ver­der, “Van­we­ge en­ke­le re­de­nen kon­den Aish­wa­rya en Ka­ran Jo­har (KJo)eer­der niet sa­men­wer­ken. De Jaz­baa-ac­tri­ce was ge­strikt voor Dos­t­a­na na­dat zij met Ab­his­hek Bachchan ver­loofd was. Vol­gens het script, moest ze Ab­his­hek la­ten en haar re­la­tie met Bob­by De­ol voort­zet­ten. Aish­wa­rya vond dat het pu­bliek dit vreemd zou vin­den en wei­ger­de om in de film te spe­len. Ze kreeg ook an­de­re film­aan­bie­din­gen van KJo, ech­ter zijn de­ze films niet ge­maakt. Nu heeft hij haar be­na­derd met ADHM, dus Aish kon hem geen nee zeg­gen.” (ma­sa­la.com/fo­to: san­dy07.s.a.pic. cen­ter­blog.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.