Mick Jag­ger fit ge­noeg voor op­tre­den in Las Ve­g­as

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Het con­cert van The Rol­ling Sto­nes za­ter­dag­avond in Las Ve­g­as gaat door. Mick Jag­ger is op tijd her­steld om op te tre­den. De 73-ja­ri­ge front­man van The Rol­ling Sto­nes zeg­de woens­dag een show in Las Ve­g­as af we­gens een flin­ke keel­ont­ste­king. Hij moest op dok­ters­ad­vies stem­rust hou­den. “Dank jul­lie wel al­le­maal voor al­le be­ter­schaps­wen­sen. Ik kijk er echt naar uit om za­ter­dag­avond op het po­di­um in Ve­g­as te staan. Ik hoop jul­lie daar te zien”, twit­tert Mick Jag­ger. Het is nog niet be­kend of er een nieu­we da­tum komt voor het ge­an­nu­leer­de con­cert in de T-Mo­bi­le Are­na. Op de web­si­te van de band staat dat hier zo snel mo­ge­lijk dui­de­lijk­heid over komt. Fans krij­gen het ad­vies zo­lang nog geen geld te­rug te vra­gen.

(DE TE­LE­GRAAF/Fo­to: ma­ga­zi­ne.fox­news.com)

(DE TE­LE­GRAAF)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.